English Türkçe

Patent Nedir ?

Patent Nedir ?Patent Nedir ?

Patent Nedir ; Sınırlı bir süre ve yer için başka kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını veya kullanılmasını engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel haklarına patent nedirin cevabıdır.

Patent Nedir ; Buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan "patent nedir", özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır.

Patent Nedir ; Patent Yasalarının amacı; buluş yapmayı, yenilikleri ve yaratıcı fikri faaliyetleri teşvik etmek için gerekli olan korumayı ve buluşlarla elde edilen teknik çözümlerin sanayide uygulanmasını sağlamaktır. Verilen patentler ve bunların sanayide uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleşmesi sağlanır. Sanayi alanında gelişmiş patent nedir ülkelerde verilen patent sayılarının yüksekliği bu düşüncenin doğruluğunu kanıtlamaktadır.

Patent Nedir ;Koruma süreleri başvuru tarihi itibarıyla başlar ve aşağıdaki tabloda belirtilen süreler boyunca koruma devam eder.

 

Patent ve Faydalı Model arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:

 

Patent Nedir

Patent

Faydalı Model

Yenilik Bakılır Bakılır
Bulus Basamağı Bakılır Bakılmaz
Sanayide Uygulanabilirlik Bakılır Bakılır
Usuller ve Usuller Sonucu Elde Edilen Ürünler Korunur Korunmaz
Kimyasal Maddeler Korunur Korunmaz
Araştırma Raporu / İnceleme Raporu Var Yok
Koruma Süresi 7 yıl (İncelemesiz)


20 yıl (İncelemeli)
10 yıl

 

Etiket : Patent Nedir

Leave A Response